فناوری جدید تلفن ابری همکاران

توافق سطح کیفیت خدمات (SLA )

کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی سرویس تلفن ابری همکاران میبایست از شرایط و ضوابط استفاده از این سرویس اطلاع داشته و شرایط مذکور را به طور کامل مورد قبول و پذیرش خود قرار دهند.شرایط استفاده از تلفن ابری همکاران مبتنی بر قوانین جمهوری اسلامی ایران بنا گردیده است. بدیهی است با تغییر هر یک از قوانین، این شرایط نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و تغییر خواهد کرد.

1-مشترک/ خریدار اذعان می‌نماید که کلیه اطلاعات هویتی ارائه شده در زمان ثبت نام اشتراک اعم از آدرس ها، شماره تماس، اطلاعات شناسایی و … صحیح بوده و با هر تغییر، اصلاحات لازم را در پیکربندی هسته تلفن ابری همکاران خود اعمال نماید. درصورتیکه به هر دلیل، اطلاعات ناقص و یا غیرواقعی باشد، کلیه سرویسهای مشترک/ خریدار به حالت تعلیق درآمده و هزینه خدمات قابل برگشت نمی باشد و تنها با ارائه اطلاعات صحیح و معتبر، خدمات ارائه شده از حالت تعلیق خارج و مجدداً فعال میگردد.

2 -مشترک/ خریدار موظف است تصویر مدارک شناسایی خویش را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ خرید اشتراک در اختیار قرار دهد. درصورتیکه مشترک/ خریدار به هر دلیلی از ارسال مدارک خودداری نماید، کلیه سرویس های وی تا زمان ارسال مدارک به حالت تعلیق درخواهد آمد.

3-به کاربران محترم تلفن ابری همکاران با سطح دسترسی مدیریت کل اکیدا توصیه می شود رمز عبور خود را به صورت دوره ای تغییر دهند و در حفظ محرمانگی آن تمام تلاش خود را بکار گیرند. عواقب ناشی از عدم حفظ محرمانگی بر عهده مشترک/ خریدار خواهد بود و شرکت طرح وتوسعه پردازش همکاران مسئولیتی دراین باره نخواهد داشت.

4-مشترک/ خریدار به هیچ وجه حق انتقال و تفویض حقوق و تعهدات خود به شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را بدون اخذ موافقت رسمی شرکت طرح و توسعه پردازش همکاران نداشته و در صورت چنین اقدامی، سرویس وی قطع خواهد گردید.

5 -تلفن ابری همکاران پس از تأیید پرداخت هزینه اشتراک به صورت کاملا خودکار و به صورت آنلاین تحویل داده می شود.

6-مشترک/خریدار متعهد است حداکثر 1 روز پیش از به اتمام رسیدن شارژ سرویس، نسبت به پرداخت و تمدید اعتبار خود اقدام نماید. در غیر این صورت تلفن ابری همکاران محق است کلیه امکانات واگذاری و سرویس مربوط را به حالت تعلیق درآورد. در صورت طولانی شدن بازه عدم پرداخت هزینه به 3 ماه ، سرویس به صورت دائم قطع شده و هیچ مسئولیتی در خصوص دیتای موجود، متوجه تلفن ابری همکاران نخواهد بود. بدیهی است دیتای موجود حداکثر تا3 ماه در سرور تلفن ابری همکاران نگهداری خواهند شد .

7-در صورت عدم فعالسازی سرویس و یا وجود هرگونه مغایرت در سرویس ارائه شده با مشخصات درخواست شده، مشترک موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ خرید از طریق ثبت درخواستدر سامانه کمک و یا برقراری تماس تلفنی به تلفن ابری همکاران اعلام نماید و تلفن ابری همکاران موظف است مراتب اصلاح را حداکثر ظرف 48 ساعت کاری به عمل آورد.

8 -کلیه مکاتبات تلفن ابری همکاران با مشترک اعم از موارد فنی، مالی و … از طریق پست الکترونیک مشترک و یا ثبت درخواست در سامانه کمک صورت خواهد پذیرفت. مشترک نیز متعهد است به منظور مکاتبه با تلفن ابری همکاران و جهت تسهیل در امر پشتیبانی از طریق ثبت درخواست در سامانه کمک اقدام نماید.

9 – هرگونه مکاتبه مبنی بر اعمال تغییرات و یا ارسال اطلاعات محرمانه باید از طریق ثبت درخواست در سامانه کمک و یا ارسال نامه کتبی با امضاء مشترک (یا نماینده وی) که در سامانه کمک ضمیمه میگردد، صورت پذیرد.

10 -تلفن ابری همکاران موظف است برای حفظ محرمانگی اطلاعات مشترکین اقدامات مقتضی را انجام دهد.

11 -مشترک متعهد میگردد اقدامات لازم جهت جلوگیری از هرگونه اختلال نرم افزاری و سخت افزاری در سرویس مربوطه را انجام دهد. بدیهی است کلیه مسئولیت های حقوقی و قانونی ناشی از ایجاد اختلال بر عهده مشترک می باشد. در صورت بروز اختلالات فوق تلفن ابری همکاران مجاز است بدون اخطار قبلی و تا رفع مشکل اقدام به غیر فعال کردن سرویس نماید. در برخی موارد اتصال مجدد با جریمه همراه خواهد بود.

12 -مشترک موظف به رعایت شئون و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد. هرگونه مسئولیت ناشی از عدم رعایت قوانین فوق به عهده مشترک بوده و تلفن ابری همکاران هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

13 -تلفن ابری همکاران در صورت دریافت اخطار از مبادی قانونی به دلیل عدم رعایت موارد قانونی، مجاز به قطع سرویس بدون اطلاع قبلی خواهد بود. در این صورت هیچگونه مسئولیتی متوجه تلفن ابری همکاران نخواهد بود.

14 -مشترک موظف به رعایت قوانین مقررات و مصوبات مربوطه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

15-در صورت بروز هرگونه خسارت به تلفن ابری همکاران و یا اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث دیگر که ناشی از اعمال مشترک و یا عدم رعایت مفاد این توافق نامه توسط مشترک باشد، مشترک متعهد و موظف به جبران خسارت وارده و پاسخگویی به مراجع قضایی خواهد بود.

16 -در صورت عدم درخواست سرویس پشتیبان گیری توسط مشترک، از دست رفتن داده ها به هر دلیلی که باشد، هیچ مسئولیتی متوجه تلفن ابری همکاران نخواهد بود و پشتیبانی و نگهداری از داده هاپس از تحویل اولیه به عهده مشترک می باشد.

17 -تلفن ابری همکاران هیچگونه تعهدی در مقابل قانون Copyright ، علامت های تجاری و همچنین مجوزات مربوط به مشترک را چه در ایران و چه در کشورهای دیگر به عهده نخواهد داشت و کلیه مسئولیت ها به عهده مشترک می باشد.

18–مشترک متعهد است برای سرویس دهی بهتر در مواقع لزوم دسترسی های لازم را برای تغییر در تنظیمات سرویس ارائه شده در اختیار تلفن ابری همکاران قرار دهد و همچنین همکاری‌های لازم جهت برآورده سازی آن را با تلفن ابری همکاران داشته باشد.

19- فروشنده متعهد است در صورت بروز خطای برنامه نویسی در سرویس ارائه شده به مشترک و مشکلات اجرایی کارکنان، پس از اعلام کتبی مشترک در سامانه کمک، مطابق با جدول شماره یک در ساعات اداری شرکت ( شنبه تا چهارشنبه 9:30 الی 17:00 ، پنج شنبه ها ساعت 9:30 الی 13:00 ) جهت رفع اشکال و یا پاسخگویی به صورت رایگان اقدام نماید.
تبصره ۱ : خطای برنامه نویسی خطایی است که بر روی یک سیستم سالم عاری از هرگونه ویروس و تداخل با سایر نرم‌افزارها و یا مشکلات سخت افزاری نمایان باشد.

تبصره ۲ : عدم تطابق نرم‌افزار با نیازهای مشترک و مشکلات به وجود آمده ناشی از کاربرد غیر صحیح توسط کاربران و اشکالات ناشی از محیط اجرایی مانند سخت افزار ، شبکه و سیستم عامل به عنوان خطای برنامه نویسی تلقی نمی گردد.

20 -در صورت بروز هرگونه حادثه غیرمترقبه و سایر عوامل خارج از اختیار تلفن ابری همکاران از قبیل جنگ، اعتصاب، اغتشاش عمومی، صاعقه، آتشسوزی، زلزله، سیل، وضع قوانین و مقررات و دستورالعملهای دولتی هیچگونه مسئولیتی در قبال قطع و نیز سایر موارد متوجه طرفین نمی‌باشد و طرفین حق هرگونه ادعایی نسبت به یکدیگر را از خود سلب مینمایند.
21 -کلیه پیش فاکتورهای تلفن ابری همکاران به صورت پیش فرض تا 48 ساعت دارای اعتبار می‌باشد.

22 -عدم استفاده مشترک از سرویس، دلیلی بر عدم محاسبه زمان سپری شده در بازه سرویس نمی‌باشد.

23 -حداکثر زمان نگهداری داده های مشترک پس از پایان سرویس برای سرویس ها ۳ ماه می‌باشد و پس از گذشت این مدت داده های مشترک به طور کامل حذف خواهد گردید و تلفن ابری همکاران هیچگونه مسئولیتی در قبال داده ی مشترک پس از گذشت این زمان نخواهد داشت.

24 -در صورت اعلام کتبی انصراف مشترک از سرویس خریداری شده ، مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه ی سرویس از ابتدای دوره تا زمان انصراف به مشترک عودت داده خواهد شد.

25 -استفاده از تلفن ابری همکاران به منزله تایید کلیه قوانین خرید می باشد .