فناوری جدید تلفن ابری همکاران

رسالت و ارزش‌ها

تلفن ابری همکاران بر اساس ارزش‌هایی ساده اما بنیادین و اثربخش فعالیت خود را آغاز کرده است و با پایبندی به این ارزش ها به سمت آینده گام بر می دارد . شایان ذکر است که ارزش های زیر در تمامی ارتباطات متقابل‌، هدایتگر ما هستند.

شفافیت

شفافیت

پردازش همکاران سازمانی است باز و شفاف ، به گونه ای که با فراهم کردن فرصت یادگیری و به اشتراک گذاری اطلاعات مجاز منجر به تصمیم گیری های هوشمندانه تری

مسئولیت‌پذیری

مسئولیت‌پذیری

آرمان ما ایجاد محیطی است که افراد در آن متکی ‌به ‌نفس، سخت‌کوش ، نتیجه گرا، منتقد، صریح و صادق باشند و هرکس ضمن آگاهی کامل از مسئولیت‌های درون سازمانی و اجتماعی خود ، به بهترین شکل به آنها جامه عمل بپوشاند.

وفای به تعهدات

وفای به تعهدات

به تعهدات خود در برابر مشتریان و کارکنانمان وفاداریم و اعتماد آن‌ها را پاس می‌داریم چرا که کلید شایستگی نماگشت ، شناخته شندش به عنوان یک شریک تجاری پایدار و مطمئن برای مخاطبانش است.

ارزش‌آفرینی

ارزش‌آفرینی

هدف ما شناخت دقیق نیازهای مشتریان و حرکت به سمت پاسخ‌دهی به این نیاز‌هاست به گونه ای که کسب و کارها به سازمان‌‌هایی با بهره‌وری بالا تبدیل شوند. شیوه‌ی کار تیم ما ایجاد روابط بلندمدت از طریق پاسخگویی معتبر و مستمر به مشتریان و ارزش‌آفرینی برای آنان است.

ممتاز بودن

ممتاز بودن

می‌خواهیم همواره پیشرو باشیم و گرایشمان به ممتاز بودن با اشتیاقی بی‌پایان به نوآوری و بهبود مداوم کیفیت تولیدات و خدمات آمیخته شده است.

کار تیمی

کار تیمی

تشویق کار تیمی در جهت دستیابی به اهداف و آرمان‌های مشترک از ویژگی‌های پردازش همکاران است. ما خانواده‌ای هستیم که بالندگی خود را در ارتقای توانمندی‌های تیمی و رشد مهارت های هر یک از اعضایمان می بینیم.