فناوری جدید تلفن ابری همکاران

درخواست نمایندگی

با سپاسگزاری از ابراز تمایل در پیوستن به شبکه نمایندگان فروش تلفن ابری همکاران، از درخواست‌کنندگان گرامی خواهشمندیم قبل ازتکمیل فرم درخواست نمایندگی، شرایط زیر را به دقت مطالعه نموده و سپس اقدام به تکمیل فرم فرمایند.

شرایط عمومی جهت درخواست نمایندگی:

2- پروانه کسب

3- سابقه کار و حسن شهرت 

4- داشتن امکانات در جهت فروش تلفن ابری (وب سایت، یا کانال‌های توزیع در شبکه‌های اجتماعی و … )

5- داشتن منابع و اعتبار مالی

برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید.
لطفا رزومه و سابقه کسب‌و‌کار خود را به طور کامل در قابل PDF اینجا اپلود نمایید.

پیش بینی فروش

در این قسمت پیشبینی فروش خود را بر اساس تعداد مرکز تماس در ۱۲ ماه آینده وارد نمایید.
تخمین میزنم در این ماه 10 مرکز تماس ابری بفروش برسانم.
تخمین میزنم در این ماه 10 مرکز تماس ابری بفروش برسانم.
تخمین میزنم در این ماه 10 مرکز تماس ابری بفروش برسانم.
تخمین میزنم در این ماه 10 مرکز تماس ابری بفروش برسانم.
تخمین میزنم در این ماه 10 مرکز تماس ابری بفروش برسانم.
تخمین میزنم در این ماه 10 مرکز تماس ابری بفروش برسانم.
تخمین میزنم در این ماه 10 مرکز تماس ابری بفروش برسانم.
تخمین میزنم در این ماه 10 مرکز تماس ابری بفروش برسانم.
تخمین میزنم در این ماه 10 مرکز تماس ابری بفروش برسانم.
تخمین میزنم در این ماه 10 مرکز تماس ابری بفروش برسانم.
تخمین میزنم در این ماه 10 مرکز تماس ابری بفروش برسانم.
تخمین میزنم در این ماه 10 مرکز تماس ابری بفروش برسانم.