نماد سایت تلفن ابری همکاران

مدیریت پرسنل چیست؟

مدیریت پرسنل

مدیریت پرسنل

مدیریت پرسنل به عنوان یک تخصص اداری تعریف می شود . این تخصص بر استخدام و توسعه کارمندان برای ارزشمندتر شدن در شرکت متمرکز است. مدیریت پرسنل بعضاً به عنوان زیرمجموعه ای از منابع انسانی در نظر گرفته می شود . این حرفه فقط بر مدیریت تمرکز دارد.

مناطق مورد علاقه مدیریت کارکنان

پرسنل مدیریت بر برخی از گروههای اداری خاص متمرکز هستند. شامل تجزیه و تحلیل شغل ، برنامه ریزی استراتژیک پرسنل ، ارزیابی عملکرد و هماهنگی منافع است. این همچنین شامل استخدام ، غربالگری و جهت گیری و آموزش کارمندان جدید است. دیگر اینکه شامل دستمزد ، حل اختلاف و سایر وظایف نگهداری سوابق است.

وظایف پرسنل تعریف شده است

مدیریت پرسنل مسئول تجزیه و تحلیل های مختلف شغلی خواهند بود. این شامل ارزیابی موقعیت های شغلی برای اطمینان از مناسب بودن میزان دستمزد است. همچنین شامل ارزیابی جمعی از همه موقعیت هایی است که برای تعیین نیازهای کارگری و آینده شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

یکی از بزرگترین مسئولیت های مدیریت پرسنل ، استخدام کارمندان مناسب خواهد بود. با این حال ، این یک روند پیچیده و مداوم است که به مدیر پرسنل نیاز دارد تا از نزدیک موقعیت و وظایف مربوطه را درک کند.

ارسال آگهی های شغلی ، بررسی رزومه ها ، انجام مصاحبه ها و تصمیم گیری نهایی با مدیریت روشی بسیار زمانبر است. اما برای جلوگیری از استخدام فرد اشتباه باید این کار را با دقت انجام داد. کارشناسان منابع انسانی تخمین می زنند که استخدام مجدد و آموزش یک کارمند جدید برای یک موقعیت آزاد ممکن است بین دو تا پنج هزار دلار هزینه داشته باشد.

سرانجام ، مدیران پرسنل باید از رعایت قوانین استخدام ایالتی و فدرال و مقررات ایمنی و بهداشت شغلی اطمینان حاصل کنند. هرچه صنعت بیشتر پیشرفت میکند، قوانین ایمنی و بهداشت نیز سختگیرانه تر و مشخص تر می شوند.

شرح وظایف بخش مدیریت پرسنل

مدیریت پرسنل فعالیت های منتخب منابع انسانی مانند مزایا ، آموزش ، استخدام ، جبران خسارت ، روابط کار و خدمات کارمندان را هدایت و هماهنگ می کند. آنها داده ها و گزارش های حقوق را برای تعیین نرخ جبران رقابتی تجزیه و تحلیل می کنند.

آنها سیاست هایی را می نویسند که برای راهنمایی مدیران بخش ها در مورد جبران خسارت ، مزایای کارکنان و فرصت های شغلی برابر طراحی شده است. مدیران پرسنل به عنوان مشاور حقوقی برای اطمینان از انطباق سیاستهای شرکت با قوانین ایالتی و فدرال عمل خواهند کرد.

آنها باید یک سیستم منابع انسانی متناسب با نیازهای اطلاعاتی شرکت تولید و نگهداری کنند. بنابراین ، مدیران پرسنل باید بر نگهداری سوابق مورد نیاز نظارت کنند. آنها همچنین باید سوابق مزایا مانند بیمه ، بازنشستگی و برنامه های جبران خسارت کارگران را حفظ کنند. این شامل فعالیت های پرسنل در مورد استخدام ، تبلیغات و جابجایی ها خواهد بود. مدیران پرسنل باید اطمینان حاصل کنند که سیاست ها و رویه های کافی در رابطه با کار وجود دارد.

بنابراین ، مدیریت کارمندان باید به طور مستمر قوانین متغیر ، حرکات قانونی ، تصمیمات داوری و قراردادهای چانه زنی جمعی را کنترل کنند. مدیران پرسنل باید درمورد سیاستها و روشهای فعلی و آینده منابع انسانی ، سخنرانیهایی را به مدیران ارائه دهند.

تفاوت بین مدیریت پرسنل و منابع انسانی

بزرگترین تفاوت بین مدیریت پرسنل و منابع انسانی این است که مورد دوم یک رویکرد جامع و مدرن در مدیریت افراد و سازمانها است. دامنه شغلی مدیران پرسنل محدود است و بنابراین در درجه اول وظایف ثبت سوابق را که برای حفظ شرایط مناسب استخدام طراحی شده اند ، انجام می دهند.

از طرف دیگر ، مدیریت منابع انسانی توابع کارکنان ، و همچنین فعالیت های مختلف طراحی شده برای افزایش کارایی و بهره وری کارکنان و سازمانی را ادغام می کند. بنابراین ، مدیران منابع انسانی معمولاً اجرای برنامه های ایمنی ، نمایندگی عمومی شرکت و اطمینان از انطباق قانونی با قوانین قابل اجرا را بر عهده دارند.

در پایان ، مدیریت کارمندان یک تخصص منابع انسانی است که محدود به رعایت وظایف اداری و ثبت سوابق است.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت : تلفن ابری همکاران مراجعه فرمایید.

منبع مرتبط:

https://www.thebalancecareers.com/personnel-management-1917581

خروج از نسخه موبایل