نماد سایت تلفن ابری همکاران

وب سرویس تلفن ابری همکاران

امکان ارتباط و تعامل با سرویس‌ها و سیستم‌ها را می‌دهد و به آن‌ها امکان افزودن قابلیت‌ها و امکانات جدید را می‌بخشد.

خروج از نسخه موبایل